Shrimp expert

Vì Người Việt Nâng Tầm Tôm Việt

01

chuỗi giá trị khép kín ngành tôm

02

công nghệ cao bền vững

01

chuỗi giá trị khép kín ngành tôm

Việt Úc - Tập đoàn đầu tiên sở hữu và đầu tư chuỗi giá trị ngành Tôm khép kín. Chúng tôi luôn chủ động đường nguồn cung con giống, thương phẩm/ thành phẩm, thức ăn và chuỗi sản phẩm giá trị gia tăng.

Tôm bố mẹ ưu việt

Tôm giống Công nghệ cao VUS Leader 21

Khu nuôi tôm
công nghệ cao

Nhà máy chế biến
xuất khẩu công nghệ cao

Nhà máy sản xuất
thức ăn Thuỷ sản

02

công nghệ cao bền vững

Tại Việt Úc, hàm lượng công nghệ cao bền vững và ứng dụng số hóa đóng vai trò sống còn trong từng phân khúc, từng đối tượng liên quan đến chuỗi giá trị khép kín ngành Tôm.

Bền vững cho ĐẦU VÀO TOÀN NGÀNH

Bền vững cho
Người nuôi tôm

Bền vững cho
Môi trường

Bền vững cho
Người tiêu dùng

Bền vững cho
cộng đồng

Tập đoàn hàng đầu ngành Thủy sản số 1 thị phần tôm giống tại Việt Nam

Trên 20 năm hoàn thiện sứ mạng Vì Người Việt - Nâng Tầm Tôm Việt, cũng như khát vọng Chinh phục thị trường thế giới, chúng tôi là Tập đoàn đầu tiên khép kín Chuỗi giá trị ngành Tôm và tiên phong khởi xướng công cuộc: Vì một ngành tôm Việt Nam công nghệ cao bền vững.

24%

Trải dài khắp Việt Nam

>2000

Cộng sự khắp cả nước

43tỷ post

Tổng công suất sản xuất giống

1.000+ha

Tổng diện tích nuôi tôm CNC

15.000+

Tổng công suất nuôi tôm thương phẩm. ĐVT: tấn

chuỗi sản phẩm chất lượng cao

Việt Úc - Tập đoàn đầu tiên sở hữu và đầu tư chuỗi giá trị ngành Tôm khép kín. Chúng tôi luôn chủ động đường nguồn cung con giống, thương phẩm/ thành phẩm, thức ăn và chuỗi sản phẩm giá trị gia tăng.

Slide to explore

Corporate News

No data available

Thư viện hình ảnh

No data available

Certifications

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

MUA TÔM THƯƠNG
PHẨM & TÔM CHẾ BIẾN

Tập đoàn việt úc
tuyển dụng

Xem trang

Back To Top