Viet Uc Video Introduction

Welcome beloved farmers, customers, suppliers and partners to a visual introduction of our group. A short presentation that tells our whole story...

View Detail

Our 20th anniversary: Side by side with national government and communities fighting COVID-19

Tập đoàn Việt Úc tặng Cà Mau 2 máy thở

Hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

News & Events

Viet Uc Video Introduction

Hội chợ quốc tế Vietshrimp 2021 diễn ra thành công

Ngành Tôm ra quân đầu năm với tín hiệu tốt

Our 20th anniversary: Side by side with national government and communities fighting COVID-19

Thương tặng những Phần Tôm Tình Nghĩa

Tập đoàn Việt Úc kế hoạch đầu tư khu sản xuất tại Sóc Trăng - STV1

Community

Việt Úc chung tay tặng Máy thở chức năng cho Bệnh viện mùa Dịch

Back To Top